Kalendern

Hur fungerar den ?

På första sidan finns kalendern. Om man klickar på en händelse får man upp händelsen på ny sida.
Om man istället är intresserad av att se hela månadens händelser i listformat så klickar man på ”Till alla aktiviteter” i underkant på kalander rutan. Då får man upp hela månaden.
Om man vill se händelser i framtida månader klickar man på pilen till höger om månadsnamnet och årtalet högst upp i kalander rutan.

Vill man tillbaka i kalender så klickar man på pil till vänster.

Lägg gärna in händelser i kalendern. Det finns ett kalenderformulär som beslut från Östermalma ej ska vara publikt. Skicka E-post till Webbmaster får du länken dit.

Senast uppdaterad den 22 apr