Personalen i länet

Svenska Jägareförbundet, Region Mitt, hjälper oss i Jägareförbundet Örebro och Värmlands län, alla våra jaktvårdskretsar och medlemmar.

Strågatan 3, 653 43 Karlstad  hur hittar jag dit ?

Telefon: 010-584 71 52

Personalen i Värmland och Örebro län

Alpo Syväjärvi
Regionchef Mitt
Jessica Larsson
Jaktvårdskonsulent
Ansvarar för: Samordning & planering för utbildnings- och hundverksamheten i region Mitt samt är adjungerad i styrelsen Jägareförbundet Värmland och Jägareförbundet Örebro län.
Gunnar Glöersen
Jaktvårdskonsulent
Ansvarar för: Samordning & planering för rovdjursfrågor i region Mitt samt nationellt. Därutöver Vvo-juridik och spillningsinventering älg i Värmlands samt Örebro län
Johan Stedt
Jaktvårdskonsulent
Ansvarar för: Klövviltsfrågor och viltdata i Värmlands samt Örebro län
Lena Olsson
Administratör
Ansvarar för: Medlemsservice och utbildningskontakt för Värmlands samt Örebro län.
Senast uppdaterad den 15 apr 2021