Viktig information till hundägare

Håll din hund kopplad!

Från den 1 mars får inga hundar springa lösa i marker där det finns vilt. Det är med hänsyn till det vilda och detta gäller alla slags hundar, alltså inte bara jakthundar. Nu startar djurens föryngringsperiod och då är det viktigt att vi visar respekt och håller våra hundar under uppsikt.

I lagen om tillsyn över hundar och katter, § 16, står det att under tiden 1 mars - 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i mark där det finns vilt. Under den övriga tiden på året skall hundar hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Överträdelser kan medföra böter.

Det finns vissa undantag från § 16 i Lagen om tillsyn över hundar och katter vad gäller jakt och jaktträning med hund (§ 16 Jaktförordningen). Till exempel får man använda jakthundar som förföljer räv till och med den 15 mars och lodjur till och med den 31 mars. Jaktträning med stående fågelhund får pågå till den 15 april undantaget Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens samt Norrbottens län, där sådana hundar får tränas till och med den 30 april. Jakt och jaktträning får endast ske om man har jakträttshavarens medgivande.

Jägareförbundet uppmanar därför alla hundägare att respektera hundförbudstiden med hänsyn till viltet. Om du påträffar en lös hund ska du underrätta polisen. Är du jakträttshavare får du koppla hunden och underrätta hundens ägare, vars telefonnummer förhoppningsvis finns angivet på halsbandet. I annat fall underrättar du polisen.

Det finns ca 730 000 hundar i Sverige varav ca 150 000 av dessa är jakthundar. Av hushållen är det 13% som har hund.
Särskilda regler om hundhållning finns i olika län, se länsstyrelsernas gemensamma hemsida, vad som gäller där du bor eller befinner dig.
Här kan du ladda ned affischen"Håll din hund kopplad!"

Senast uppdaterad den 21 apr 2021