Rovvilt

Länkar


Svenska Jägareförbundets sida om varg (nyheter och fakta kring vargen)
Så tycker Jägareförbundet angående rovdjur
Svenska Jägareförbundets rovdjursråd
Länsstyrelsen i Örebro län (samlingssida för information om stora rovdjur)
Viltskadecenter på Grimsö (forskning kring rovdjur) 

Kontakter angående rovvilt

Jan Gustafsson
Adjungerad
Rovviltsansvarig Länsansvarig jägare för NVR (viltolycksorganisationen) i Örebro län.
Gunnar Glöersen
Jaktvårdskonsulent
Ansvarar för: Samordning & planering för rovdjursfrågor i region Mitt samt nationellt. Därutöver Vvo-juridik och spillningsinventering älg i Värmlands samt Örebro län
Senast uppdaterad den 04 okt 2023